Význam podvědomí

Dr. Bruce Lipton, zakladatel epigenetiky a velký propagátor metody PSYCH-K ® , ve
své knize Biologie víry uvádí:

„Během prvních šesti let života se vjemy z okolního světa stahují přímo do
podvědomí dítěte
, bez rozlišování a bez filtrů analytické sebe si uvědomující mysli,
která v té době ještě není plně funkční. Důsledkem je, že naše základní dojmy o
životě a naší roli v něm jsou vytvořeny v době, kdy nemáme schopnost si tyto názory
vybírat a některé z nich odmítnout. Protože podvědomá mysl řídí asi 95% našeho
chování, naše životy v podstatě naprogramují jiní lidé.“

Dr. Bruce Lipton často na svých přednáškách říká, že naše podvědomí (převedeno
do jazyka počítačů) zpracovává 40.000.000 kB informací za sekundu, zatímco naše
vědomí dokáže zpracovat pouhých 40 kB informací za sekundu.

Zkusme se vrátit k předchozím informacím trochu zjednodušeně:
Podvědomí řídí 95% našeho života a má sílu 40.000.000 kB.
Vědomí řídí 5% našeho života a má sílu 40 kB.

Je tedy zřejmé, že změny, které provádíme pouze na vědomé úrovni (např. síla
vůle, afirmace, pozitivní myšlení) mohou být zdlouhavé a dost se na nich „nadřeme“,
zatímco PSYCH-K ®  nám dokáže změnit podvědomá přesvědčení během několika
málo minut.

Možná jsou pro vás tyto informace nudnou teorií. Ale mně osobně tyto informace
pomohly při mém rozhodování, zda jít na PSYCH-K ® .

Na zamyšlení: „Naše životy naprogramují jiní lidé.“

Chcete vytvářet život podle sebe? Tak abyste vnímali vnitřní klid a spokojenost sami se sebou? PSYCH-K® vám může pomoci 🙂

Napsat komentář