PSYCH-K®- Klíč k životu bez (podvědomých) omezení

Průběh konzultace

Na začátku konzultace si spolu pohovoříme o vaší stávající životní situaci a o tom, co chcete v dané situaci prožívat jinak resp. změnit.
Podle toho spolu vytvoříme podporující přesvědčení, která si budete chtít „nahrát“ do svého podvědomí, a/nebo se domluvíme na transformaci vnímání stresové situace. U nového přesvědčení je velmi důležité, aby s vámi rezonovalo, tzn. budete vědět, že TO je přesně pro vás. Jak už jsem se zmínila dříve, je každý člověk jedinečný. Přesvědčení, které může fungovat skvěle pro jednoho, může pro druhého fungovat jen zčásti.

Následuje nastavení komunikace pomocí svalového testu, po kterém odpověď vašeho systému rozeznám nejen já, ale i vy. Odpověď poznáme podle svalové reakce, která je buď silná nebo slabá. (Svalový test se dále používá v průběhu celého procesu.)

„PSYCH-K® vám dovoluje rychle změnit podvědomá přesvědčení, která omezují plný potenciál vašeho života, jak na mentální, emoční, fyzické, tak i na duchovní úrovni.
Pokud přepíšete software své mysli, dokážete změnit předlohu svého života… a tím i světa!“

Rob Williams,
zakladatel metody PSYCH-K®

Pak už přejdeme k samotnému procesu – přeprogramování přesvědčení resp. k transformaci vnímání stresové situace. Nejdříve zjistíme, zda je dané přesvědčení vhodné a bezpečné. Pokud ano, vybere si vaše podvědomí nejlepší proces, tzv. balanc, při kterém dochází ke stavu Whole-Brain. Ten snižuje odpor podvědomé mysli ke změně, protože dochází ke zlepšení komunikace mezi oběmi mozkovými hemisférami, což je ideální stav ke změně podvědomých přesvědčení. Do podvědomí můžeme „vstoupit“ podobně jako do počítače, kdy PSYCH-K® funguje jako „klávesnice“, která komunikuje s podvědomou myslí. 

Na konci procesu se pomocí svalového testu ujistíme, že ke změně v podvědomí došlo. Následně spolu vytvoříme akční plán, který je nedílnou součástí procesu, aby došlo ke změně i na vědomé úrovni.

Konzultace většinou trvá 60 – 90 minut. Abychom využili tento čas co nejlépe, doporučuji se na konzultaci připravit, i když to samozřejmě není podmínkou.

Je dobré si uvědomit:

  1. Co ve svém životě chcete změnit.
  2. Proč danou situaci vnímáte jako problém.
  3. Co chcete zažívat místo dané situace nebo jak danou situaci chcete prožívat jinak.
  4. Jaký bude přínos, když požadované změny dosáhnete.
  5. Jak poznáte, že ke změně došlo.
  6. Pokud se situace nezmění, jaké výhody vám to přinese.
Video s Robem Williamsem – Principy přírody, osobní zdraví a PSYCH-K®
v angličtině, na PC lze nastavit české titulky

Související články:

Kde se můžeme setkat:

BRNO

BLANSKO

VILÉMOVICE

ONLINE

NA KONZULTACI JE NUTNÉ SE PŘEDEM OBJEDNAT!

ON-LINE konzultace

Důležité

Těším se na setkání s vámi.

„Nesvazuje vás nic jiného než vaše myšlenky.
Neomezuje vás nic jiného než váš strach.
Neřídí vás nic jiného než vaše přesvědčení.

Marianne Williamson